Skolan är en plats där man ska kunna känna sig trygg, både som elev och personal. I en tid när oprovocerat våld och intrång från obehöriga bara tycks öka, är det därför extra viktigt att skolan kan leva upp till de krav på trygghet och säkerhet som elever och personal både förväntar sig och har rätt att kräva. 

Lärarna och den övriga personalen har ansvar för eleverna i skolan men det är också viktigt att skolan samarbetar med elevernas vårdnadshavare för att skapa gemensamma förutsättningar för en trygg skolmiljö.  

Ett identifieringskort för alla på skolan är ett led i det säkerhetsarbetet. Ett Id-kort med ett personligt foto har hög säkerhet, då visuell kontroll alltid kan ske. Genom att alla synligt bär sina Id-kort kan personalen lätt kontrollera vilka som är behöriga att vistas på skolan eftersom kortet även har en bild på innehavaren. 

 

På de skolor som redan börjat med Id-kort har man kunnat konstantera att stölder och skadegörelse minskat, liksom antalet obehöriga gäster i matsalen. Genom att öka säkerheten finns det alltså även stora ekonomiska fördelar med att ha kontroll över vem som vistas på skolan. 

Förutom att vara ett synligt sätt att identifiera sig på så finns det ytterligare flera användningsområden. Med ny teknologi kan kortet anpassas optimalt efter varje skolas behov och programmeras med information på tilläggsfunktioner som utlåning, måltider, datainloggning osv. Kortet kan även anpassas till alla på marknaden förekommande passersystem. 

1 277 375 ELEVER OCH 128 600 ANSTÄLLDA HAR SKOLAN SOM SITT ANDRA HEM 

Allra enklast är att ta alla bilder i samband med skolfotografering. Synergieffekten blir stor eftersom porträttbilderna går att använda direkt i ett identifieringssystem. Genom oss har ni tillgång till senaste tekniken från en av marknadens bästa leverantörer. 

Hur kortet ska utformas och vad det ska fyllas med för information väljer ni själva. Via webben kan ni själva göra uppdateringar för snabb leverans och lågt pris. Id-kortet är av mycket hög kvallitet och helplastade, vilket innebär att det inte går att byta foto eller text. 

Rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt inom skolans utrymme är ingen hemlig eller personlig information, utan är en grundförutsättning för att trygghet och säkerhet ska uppnås. Därför har våra Id-kort ingen negativ inverkan på den personliga integriteten. Dessutom bestämmer ni själva hur mycket information kortet ska innehålla och har på så sätt full kontroll över flödet. 

 

  • Skolans entré
  • Matsal
  • Datorsal
  • Kemisal
  • Bibliotek
  • Gymnastiksal

 

 

 

 

  • Varje Id-kort kan färgkodas för att personer inom skolan ska kunna identifieras visuellt. En färg på kortet för personal, en färg för elev, en färg för tillfälliga besökare o.s.v.
  • Kortet kan förses med magnetremsa för att fungera i kortläsare vid alla eller utvalda entréer.
  • Kortet kan förses med streckkod för att fungera med streckkodsläsare för manuell kontroll alternativt med chip.
  • Kortet kan förses med RFID-funktion, vilket betyder att kontroll sker beröringsfritt och att ingen kortdragning eller visuell kontroll behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Halsremmar och korthållare kan tillhandahållas.